Soptík – 1 spol. s.r.o.
Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
E-shop

O nás

Společnost Soptík – 1 spol. s r.o. vznikla v roce 1998 spojením několika odborně způsobilých fyzických osob. Od začátku se zaměřila na komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Kvalita nabízených služeb byla a je zaručena vysokou odborností našich pracovníků s bohatými zkušenostmi v provozování uvedených činností. Platná oprávnění ke všem činnostem, certifikované dílny s veškerým potřebným vybavením, vysokoškolské vzdělání našich odborníků v oboru, pružnost v plnění požadavků zákazníka a rozumné ceny jsou u nás standardem.

Zajištění a vypracování dokumentace BOZP. Odborná poradenství o bezpečnosti na pracovišti. Tvorba a koordinace bezpečnostních pravidel. Bezpečnostní proškolení zaměstnanců.

Odborná koordinace bezpečnosti na stavbách. Celková pomoc v rámci zabezpečení pracoviště.
Vypracování plánu bezpečnosti na staveništi. Zajištění ochrany zdraví při práci.

Zpracování požární bezpečnosti staveb.
Tvorba potřebné bezpečnostní dokumentace.
Vydávání nutných prohlášení a realizace revizí.
Návrhy odpovídající platné legislativě.

Odborné školení odpovědných zaměstnanců.
Vypracování dokumentace a její aktualizace.
Poradenská činnost v oblasti požární ochrany.
Tvorba posudků a posouzení nebezpečí požáru.

Hasicí přístroj
Provádíme odborné revize elektro a plynu

Revize

Revize v oblasti elektroinstalace, revize plynových zařízeních,
revize elektrospotřebičů, kontrola provozuschopnosti požárních vodovodů.

Programy pro kontrolu, evidenci a archivaci

Programy

Programy pro BOZP a požární ochranu, programy sloužící ke kontrole
hasících přístrojů, programy na evidenci kontrol požárních vodovodů.

Voda a hadice
Požární alarm
Naše odborné kompetence na jednom místě

Oprávnění

Přehledně a na jednom místě všechna naše platná oprávnění a seznam
odborných kompetencí. Přesvědčte se sami o kvalitě naší práce.

Oblíbené produkty

Předchozí
Další