Požární vodovody

Kontrola provozuschopnosti požárních vodovodů

Společnost Soptík – 1 spol. s r.o. se zabývá kompletním servisem z hlediska požárních vodovodů.

Požární vodovody jsou druhým nejrozšířenějším požárně bezpečnostní zařízením a každá právnická a podnikající fyzická osoba je povinna toto zařízení zabezpečit. Naše firma se zabývá opravami, kontrolami, výměnou a prodejem požárních vodovodů dle ČSN 73 08 73 (a předpisy souvisejícími), zákona o požární ochraně 133/85 Sb. a vyhl. MV 246/2001. Níže uvedené činnosti vyjadřují kompletní servis s požárními vodovody:

Tyto revize se dají shrnout do níže uvedených činností:
Kontaktujte nás