Přenosné hasicí přístroje

Kontrola provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů

Společnost Soptík – 1 spol. s r.o. se zabývá kompletním servisem z hlediska přenosných hasicích přístrojů.

Hasicí přístroje jsou nejrozšířenějším požárně bezpečnostní zařízením a každá právnická a podnikající fyzická osoba je povinna toto zařízení zabezpečit. Naše firma se zabývá opravami, kontrolami, výměnou, prodejem a také likvidací starých přenosných hasicích přístrojů, dle příslušných ČSN, zákona o požární ochraně 133/85 Sb, vyhl. MV 246/2001 a vyhl. MV 23/2008.

Níže uvedené činnosti vyjadřují kompletní servis s přenosnými hasicími přístroji:

Základní oprava:

Všechny kontrolované a opravené HP jsou označeny kontrolním štítkem dle § 3 odst. 4 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. a mají vystaven záznam o kotrole a v případě nových hasicích přístrojů záruční list a prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb.

Kontaktujte nás