Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Společnost Soptík – 1 spol. s r.o. zajišťuje v organizacích výkon bezpečnostního technika dle zákoníku práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů následujících a souvisejících.

V souvislosti s činností odborně způsobilé osoby bezpečnosti práce zajišťujeme:

 • vypracovávání a vedení dokumentace BOZP
 • vykonávání odborné poradenské činnosti pro ředitele organizace v otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví, při práci řídí a koordinuje BOZP ve firmě
 • účastnění se šetření pracovních úrazů, podávání informací řediteli spolu s konkrétními návrhy na opatření
 • koordinace, vypracování bezpečnostních pravidel, zejména u těch technologií a pracovních postupů, kde bezpečnostní předpisy a ČSN neposkytují dostatečný návod k bezpečné práci
 • provádění kontrol dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a plnění úkolů BOZP
 • kontrolu, zda jsou ve stanovených termínech prováděny předepsané technické a revizní zkoušky, zajišťujeme a provádíme školení pracovníků z předpisů BOZP dle jejich pracovního zařazení.

 

Z této kontroly je povinen bezpečnostní technik vypracovat zápis, který obsahuje termínované úkoly včetně odpovědných osob za odstranění závad.

Dále kontrolujeme:

 • zda jsou ve stanovených termínech prováděny předepsané technické a revizní zkoušky
 • zjišťujeme rizika při práci, zajišťujeme styk s Krajskou hygienickou stanicí v oblasti rizikových prací a vyřizujeme náležitosti vyhlášení rizikového pracoviště
 • zajišťujeme a provádíme školení pracovníků z předpisů BOZP dle jejich pracovního zařazení
 • navrhujeme řediteli organizace zakázat práci tam, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví, zejména tam, kde může dojít k prodlení, které může mít za následek úraz, havárii a pod.


Další služby:

Školení z hlediska firmy:

 • Školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance
 • Školení bezpečnosti práce pro zaměstnance
 • Školení řidičů dle vyhlášky
 • Školení obsluh vysokozdvižných vozíků
 • Školení jeřábníků, vazačů a obsluh plošin
 • Školení topičů, obsluh tlakových nádob, obsluh plynových zařízeních
 • Školení obsluh řetězových motorových pil
 • Školení obsluh kovoobráběcích a dřevoobráběcích strojů
 • Školení z hlediska elektro kvalifikací

Z hlediska dokumentace vypracujeme:

 • Směrnice bezpečnosti práce
 • Směrnice pro ochranné pomůcky
 • Směrnice pro zdravotní prohlídky
 • Směrnice pro svařování plamenem
 • Směrnice pro svařování elektrickým obloukem
 • Dopravní řády
 • Havarijní plány
 • Provozní řády (sklady, kotelny a pod.)
 • Školení první pomoci
 • Vypracování rizik vyplývajících z pracovních činností a určení pracovních rizik pro stroje

Z hlediska revizí zajistíme:

 • Revize zdvihacích zařízení
 • Technické prohlídky vysokozdvižných vozíků
 • Odborné prohlídky stavebních strojů
 • Revize tlakových nádob
 • Revize plynových zařízení
 • Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen
 • Odborné prohlídky komínů

Z hlediska školení zajistíme:

 • Školení obsluh tlakových nádob
 • Školení obsluh plynových zařízení
 • Školení topičů
 • Školení obsluh vysokozdvižných vozíků
 • Školení obsluh zdvihacích zařízení
Máte zájem o vytvoření nezávazné cenové nabídky?

Zanechte nám na sebe kontakt pomocí formuláře a my se vám co nejdříve ozveme.

Ostatní služby