Služby

Zajištění a vypracování dokumentace BOZP. Odborná poradenství o bezpečnosti na pracovišti. Tvorba a koordinace bezpečnostních pravidel. Bezpečnostní proškolení zaměstnanců.

Odborná koordinace bezpečnosti na stavbách. Celková pomoc v rámci zabezpečení pracoviště. Vypracování plánu bezpečnosti na staveništi. Zajištění ochrany zdraví při práci.

Zpracování požární bezpečnosti staveb. Tvorba potřebné bezpečnostní dokumentace. Vydávání nutných prohlášení a realizace revizí. Návrhy odpovídající platné legislativě.

Odborné školení odpovědných zaměstnanců. Vypracování dokumentace a její aktualizace. Poradenská činnost v oblasti požární ochrany. Tvorba posudků a posouzení nebezpečí požáru.

Zajištění a vypracování dokumentace BOZP. Odborná poradenství o bezpečnosti na pracovišti. Tvorba a koordinace bezpečnostních pravidel. Bezpečnostní proškolení zaměstnanců.

Zajištění a vypracování dokumentace BOZP. Odborná poradenství o bezpečnosti na pracovišti. Tvorba a koordinace bezpečnostních pravidel. Bezpečnostní proškolení zaměstnanců.

Zpracování požární bezpečnosti staveb. Tvorba potřebné bezpečnostní dokumentace. Vydávání nutných prohlášení a realizace revizí. Návrhy odpovídající platné legislativě.

Odborné školení odpovědných zaměstnanců. Vypracování dokumentace a její aktualizace. Poradenská činnost v oblasti požární ochrany. Tvorba posudků a posouzení nebezpečí požáru.